Kledingbank - KledingbankNoordenveld

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Kledingbank

RODEN – Vrijdag 27 juli 2007 is op het kantoor van Wilts & Holland Notarissen de Stichting Kledingbank Noordenveld officieel opgericht.  Het huidige bestuur bestaat uit zes leden. De Kledingbank - een initiatief van het Minima Platform - heeft van de Gemeente Noordenveld een startsubsidie ontvangen. In maart 2008 is er een pand gevonden aan de 1e Energieweg 17 D in Roden. Inmiddels hebben we in september 2019 een pand aan de Ceintuurbaan Noord 122 in Roden betrokken. De kledingbank geeft herbruikbare kleding gratis weg aan mensen die weinig geld hebben om zelf kleding aan te schaffen. Door kleding  af te staan aan de Kledingbank kunnen deze worden doorgegeven aan mensen die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. De Kledingbank stelt wel aan de gevers de voorwaarden, dat de kledingstukken die worden ingebracht, heel en schoon zijn. De vrijwilligers van de Kledingbank sorteren en ordenen de kleding in categorieën en vervolgens kunnen de ontvangers in de winkel een aantal kledingstukken per persoon uitzoeken. Ook kinderkleding, schoenen en beddengoed zijn welkom. 


Kledingbank Noordenveld jaarverslag en exploitatie 2021Wij zijn erg blij met uw inbreng, maar om onze exploitatie rond te krijgen, zijn financiële giften van harte welkom!
Giften kunt u storten op: bank rek.nr. NL49 INGB 0650 7116 10 t.a.v. Stichting Kledingbank Noordenveld


STICHTING KLEDINGBANK NOORDENVELD
Ceintuurbaan Noord 122, 9301 NZ Roden
www.kledingbanknoordenveld.nl
RSNI 818293037
KvK 04087435

Doel
1. De stichting beoogt niet het maken van winst;
2. De stichting heeft ten doel: het verlenen van hulp en bijstand aan personen die dat nodig hebben;
3. De stichting tracht haar doel te bereiken:
a. door het uitreiken van kleding en andere primaire levensbehoeften aan mensen in de gemeente Noordenveld die leven op of onder het sociale minimum;
b. door het starten van een kleding kringloopproject, mogelijk in samenwerking met organisaties met vergelijkbare doelstelling;
c. alle overige wettelijke middelen.

Missie
Op initiatief van het platform Minima, gesprekspartner van de gemeente Noordenveld, is na de oprichting van de voedselbank ook de kledingbank ontstaan. Door de uitgifte van gratis voedsel en kleding hebben mensen met weinig geld minder geldzorgen en daardoor minder stress. Daarnaast zijn wij van mening dat nog niet afgedragen kleding opnieuw gedragen kan worden en daardoor het milieu minder belast.

Visie
In ons jaarverslag vertellen we uitvoering hoe onze kledingbank gedraaid heeft. Dit jaarverslag is op onze website te vinden. Met name dat we de meeste kleding van particulieren krijgen, dat we, samen met medewerking van bedrijven en scholen, meerdere keren mee hebben gedaan aan de NL Doet actie van het Oranjefonds, dat ons klantenbestand in 2020 bestaat uit 295 volwassenen en 253 kinderen die wonen in de gemeente Noordenveld. Wij houden onze cliënten op de hoogte van het wel en wee van de Kledingbank via het maandelijkse bulletin van de Sociale Dienst.

Strategie en beleidsplan
De meeste in ons jaarverslag 2020 genoemde acties komen jaarlijks terug. We nemen deel aan het Armoedepact van de gemeente Westerkwartier, waarin diverse instanties hun krachten bundelen m.b.t. armoedebestrijding. Dit pact houdt zich bezig met het gezamenlijk bestrijden van armoedeproblematiek en het volwaardig participeren in de samenleving mogelijk te maken. Ook de gemeente Noordenveld heeft een Pact tegen Armoede, waaraan diverse organisaties, waaronder de Kledingbank, deelnemen.
Binnen de gemeente Noordenveld bezoeken we de bijeenkomsten van de SMA (Sociaal Maatschappelijke Adviesraad). We informeren de werkgroepen thuisadministratie en huisbezoeken van Humanitas over onze werkzaamheden en we onderzoeken op welke wijze we kunnen samenwerken. Jaarlijks ontvangen we kinderen uit Wit-Rusland, die in de gemeente Noordenveld en omgeving logeren. Zij krijgen van ons een kledingpakket mee naar huis.
Onze stichting houdt bij alles wat zij doet het doel voor ogen nl. het verlenen van hulp en bijstand aan personen die dat nodig hebben.

Vermogen
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
- Giften en donaties
- Opbrengsten uit de verkoop van niet afgenomen kleding (vergoeding werd tot 1
september 2020 verstrekt.)
- Collectes van kerken
- Hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze
wettig verkrijgt.

Bestuur
De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit:
Voorzitter: Jofien Brink
Secretaris: Ellen Rusch
Penningmeester: Bertha de Vries
Algemeen lid: Etina Wouda, Renske Oosterhoff en Willemien Renkema.
De bestuursleden sturen o.a. vrijwilligers aan die in overleg met de gemeentelijke sociale dienst diverse taken verrichten in de kledingbank en zo enige werkervaring opdoen.

Beloning
De kledingbank wordt gerund door de bestuursleden en een tiental vrijwilligers. Alleen de gemaakte reiskosten van de vrijwilligers die buiten Roden wonen worden vergoed. 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu